İletişim

 Yerleşke Ulaşım
> Rektörlük
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü 34452 Beyazıt – İstanbul – Türkiye
Tel : 0212 – 440 00 00
Faks : 0212 – 440 00 11
iubilgi@istanbul.edu.tr
http://www.istanbul.edu.tr
> Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0212 440 00 00
e-posta: iubasin@istanbul.edu.tr
> Öğrenci Kültür Merkezi
Tel: 0212 440 00 62
Fax:0212 440 00 48
e-posta: okm@istanbul.edu.tr
> Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel: 0212 440 00 46
e-posta: oidb@istanbul.edu.tr
> Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tel: 0212 440 00 39
e-posta: medico@istanbul.edu.tr
FAKÜLTELER
> İstanbul Tıp Fakültesi / Istanbul Faculty of Medicine
+90 212 631 13 49
itf-dekanlik@İstanbul.edu.tr
> Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
+90 212 440 01 05
hukuk_dekan@İstanbul.edu.tr
> Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters
+90 212 519 29 39
edebiyat_dekan@İstanbul.edu.tr
> Fen Fakültesi / Faculty of Sciences
+90 212 455 57 00 / 15200-15201
fen_dekan@İstanbul.edu.tr
> İktisat Fakültesi / Faculty of Economics
+90 212 440 01 50, +90 212 440 01 51
iktisat_dekan@İstanbul.edu.tr
> Orman Fakültesi / Faculty of Forestry
+90 212 226 18 13
orman_dekan@İstanbul.edu.tr
> Eczacılık Fakültesi / Faculty of Pharmaceutical Sciences
+90 212 440 02 50
ecza_dekan@İstanbul.edu.tr
> Diş Hekimliği Fakültesi / Faculty of Dentistry
+90 212 414 25 65
dishek_dekan@İstanbul.edu.tr
> Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Cerrahpaşa Faculty of Medicine
+90 212 632 00 22 / 27
ctf_dekan@İstanbul.edu.tr
> Mühendislilk Fakültesi / Faculty of Engineering
+90 212 473 70 01 / 02
muhendislik_dekan@İstanbul.edu.tr
> İşletme Fakültesi / Faculty of Business Management
+90 212 473 70 70/18247 – 18250
isletme@İstanbul.edu.tr
> Veteriner Fakültesi / Faculty of Veterinary Medicine
+90 212 473 72 01
ivf_dekan@İstanbul.edu.tr
> Siyasal Bilgiler Fakültesi / Faculty of Political Sciences
+90 212 440 02 01
sbf_dekan@İstanbul.edu.tr
> İletişim Fakültesi / Faculty of Communications
+90 212 440 03 02
iletisim_dekan@İstanbul.edu.tr
> Su Ürünleri Fakültesi / Faculty of Fisheries
+90 212 514 03 88
suurunleri_dekan@hotmail.com
> İlahiyat Fakültesi / Faculty of Divinity
+90 212 532 60 64 / +90 212 532 60 20
ilahiyat_dekan@İstanbul.edu.tr
> Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi / Hasan Ali Yucel Teacher Training Faculty
+90 212 440 03 36
hay_dekan@İstanbul.edu.tr
> Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi / Open and Distance Education Faculty
+90 212 440 00 00 (13111)
auzef@istanbul.edu.tr
> Sağlık Bilimleri Fakültesi / Faculty of Medical Science
+90 212 660 11 25 / 27613
sabif@istabul.edu.tr
> Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi / Faculty of Florence Nightingale Nursing
0 212 440 00 00 / 27010
fnhyo@istanbul.edu.tr
> Spor Bilimleri Fakültesi / Faculty of Sports Science
+90 212 473 7070 / 18750
bedenegitimi_yo@İstanbul.edu.tr
> Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi / Faculty of Transportation and Logistics
0 212 473 70 70/19200
ulastirmayo@İstanbul.edu.tr
YÜKSEKOKULLAR / SCHOOLS
> Devlet Konservatuarı / Istanbul University State Conservatory
0216 418 12 30 – 418 76 39
konserweb@İstanbul.edu.tr
> Adalet Meslek Yüksekokulu / School of Jurisprudence
+90 212 520 75 87
adalet_myo@İstanbul.edu.tr
> Ormancılık Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Forestry
+90 212 226 11 00/25203
orman_dekan@İstanbul.edu.tr
> Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Social Sciences
+90 212 440 03 52/14340
sbmyo@İstanbul.edu.tr
> Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Technical Sciences
+90 212 473 70 78 / 18505
tbmyo@İstanbul.edu.tr
> Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Veterinary Medicine
+90 212 473 70 70 / 17101-17117
vetmyo@İstanbul.edu.tr
> Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Health Services
+90 212 414 30 00 – 22076
saglik_myo@istanbul.edu.tr
> Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek Yüksekokulu / Vocational School of Security and Protection Sciences
Telefon: +90 212 440 00 00
Faks: +90 212 440 00 58
İstanbul Üniversitesi
Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul